دستگاه لیزر درختچه ناامیدی هلندی پیوندی

معرفی گیاه یأس هلندی
پارسی مرسوم : یاس هلندی
اسم ان دستگاه لیزر یسی &# بذر دستگاه لیزر اکیناسه S1
اسم علمی : ligustrum texanum
خانواده : Oleaceae

یاس هلندی مبنا دار

ویژگی ها و حفظ یاس هلندی :

درختچه یأس هلندی گیاهی است مقاوم و خوش دستگاه لیزر و همیشه سبز که با برگهای براق و واضح و ضخیم و رشدی نسبتا پرسرعت از جنس یأس ها می‌باشد . این درختچه که پتانسیل هرس و فرم دهی نیز دارااست بومی ژاپن است . دستگاه لیزر ه ای سپید رنگ و کوچک این گیاه که معطر هم میباشد در خرداد ماه باز می شود . درختچه ای مقاوم به بی آبی میباشد و برای طراحی و و پوشش و ساخت دیوار و حایل و پر کردن باغچه های دور از دیده یا ایوان خلوت دلخواه است .
نیازها :
آب پاشی :

هر روستا روز یکبار سیر آب شدن نیاز دارااست به خیال شکل شفاف برگها تبخیر هم کمتر فیس می‌دهد وآب کمتری نیاز است .

نوروروشنایی :

به جهت برگ های روشن خویش بیشتر فروغ خورشید را ساطع می کند و به نوروفروغ آفتاب مقاوم است ولی به سایه نیز مقاوم است .
دما :

این درختچه مدام و در تمام فصول سال سبز می باشد و مقاومت خوبی در اکثر نقاط مرزو بوم بلاخص استان های شمالی و در تهران از خویش به سوز‌و‌سرما نشان می‌دهد

یاس هلندی قیچی خورده

خاک :

ترکیبی از خاک باغچه و ماسه .
دستگاه لیزر دهی :

این گیاه مدام سبز به حافظه برگ های مدام سبزش شناخته میگردد اما دستگاه لیزر های این درختچه در فصول فصل بهار روی شاخه های امسال پرورش می کند .
نشر :

برای تکثیر با به کارگیری از قلمه شاخه های امسال در اواخر پاییزمی اقتدار استفاده کرد . به راحتی نشر می گردد
هرس :

با هرس شاخه های مازاد بعداز پایان زمان ی دستگاه لیزر دهی می قدرت نا امیدی هلندی را به شکل های کله قندی و طبقه ای فرم اعطا کرد .

دیوار سبز یاس هلندی

دیوار سبز ناامیدی هلندی

عکس هایی دیگر از یأس هلندی فرم داده شده :

یأس هلندی 1
یأس هلندی 1
دیوار سبز یاس هلندی 2
دیوار سبز ناامیدی هلندی 2
یاس هلندی 3
یاس هلندی 3
نا امیدی هلندی 4
نا امیدی هلندی 4
بذر نا امیدی هلندی 5
بذر یأس هلندی 5
ناامیدی هلندی 6
نا امیدی هلندی 6
دستگاه لیزر ناامیدی هلندی 7
دستگاه لیزر یأس هلندی 7
یأس هلندی 8
یأس هلندی 8